Incasso  Company

Incasso

Met onze jarenlange incasso-ervaringen kunnen wij u uitstekend van dienst zijn op het gebied van binnenlandse en buitenlandse incasso's. Incasso Company werkt niet vanuit een standaardbehandeling, maar is gericht op de visie van de opdrachtgever, waardoor elke incasso ook een relatiebehoudend karakter kent.

 

Dossierkosten

Dossierkosten bedragen € 45,- per dossier voor binnenlandse vorderingen. De variabele kosten voor informatieaanvragen zoals verhaalsonderzoeken, adresverificaties en navraag bij het Handelsregister, komen voor rekening van de opdrachtgever. Deze kosten worden in eerste instantie echter altijd doorberekend aan de debiteur, zodat deze bij volledige betaling niet voor uw rekening komen.

 

Afdracht van geïncasseerde gelden

Ontvangen betalingen worden tweewekelijks door Incasso Company met u afgerekend. Resterende bedragen worden bij sluiting van elk dossier met u verrekend.

 

Provisie

De  provisie van 3 tot 15 % over de vordering is afhankelijk van de hoogte van de uit handen gegeven vordering. U bent alleen provisie verschuldigd indien na  interventie van Incasso Company betaald wordt. Vindt geen betaling plaats, dan bent u geen provisie verschuldigd, zodat we spreken van No Cure No Pay!

 

Informatie over de provisie en tarieven vindt u onder Tarieven.

 

Vorderingen in Europa

Voor vorderingen op buitenlandse debiteuren binnen Europa bedragen de dossiers kosten € 60,- en geldt een provisiepercentage van 15 tot 20 %.

 

Vorderingen buiten Europa

Voor vorderingen op debiteuren buiten Europa gelden per land afwijkende percentages en dossierkosten. Hierover worden voor de behandeling afzonderlijke afspraken met u gemaakt.

 

Voor mogelijkheden en informatie kunt u contact opnemen met de heer M. Bolhoeve, of mail naar info@incassocompany.com.

 

Abonnement

Naast de juridische advisering met betrekking tot een lopend dossier, kunnen de klanten ook kiezen voor het afsluiten van een abonnement waarbij juridische advisering in het algemeen mogelijk is. Hierbij valt te denken aan het opstellen of screenen van overeenkomsten met derden, opstellen van arbeidscontracten of advisering met betrekking tot consumentenrecht.

INCASSO COMPANY

Postbus 5050

6802 EB Arnhem

Telefoon: 026-3794419

Fax: 026-8450065

E-mail: info@incassocompany.com