Incassoá Company

Juridisch advies

Met onze juridische expertise kunnen wij u uitstekend van dienst zijn op het gebied van juridische vraagstukken die binnen uw bedrijfsvoering naar voren komen.

 

Juridisch honorarium

Voor juridische dossiervorming, waaronder schriftelijke en/of mondelinge adviezen, wordt Ç 125,- per uur in rekening gebracht, tenzij in uw incasso- overeenkomst uitdrukkelijk anders is bepaald.

Uw algemene voorwaarden

Onze dienstverlening begint al bij het sluiten van de incasso-overeenkomst. Hierbij verzoeken wij u uw algemene voorwaarden te overhandigen die dan door de juridische service afdeling zal worden beoordeeld. U verplicht u tot niets, maar onvolledige algemene voorwaarden zullen ook de incassoresultaten be´nvloeden. Indien er aanpassingen wenselijk of noodzakelijk zijn, zullen wij u hierover vrijblijvend adviseren. Indien u ge´nteresseerd bent in de aanpassing van uw algemene voorwaarden, zullen wij u hiervoor een offerte aanbieden.

Het is mogelijk dat u nog geen algemene voorwaarden hanteert. Wij kunnen u bedrijf- of branchegerichte leveringsvoorwaarden offreren.

Incassofase

Tijdens de incassofase kan op basis van urencalculatie ondersteuning worden verleend door onze juridische afdeling. Het is mogelijk dat er tussen de partijen een verschil van mening bestaat over de grondslag van de vordering. Onze juridische afdeling zal het dossier in behandeling nemen en u daarna van een advies dienen. Het staat u de vrij dit advies op te volgen, hoewel het niet opvolgen van het advies kan de incassoresultaten negatief be´nvloeden.

Als uiteindelijk blijkt dat de vordering niet via de minnelijke weg ge´ncasseerd kan worden, kan door onze juridische afdeling nog een laatste aanmaning met een deugdelijke onderbouwing van de vordering worden opgesteld.

 

Juridische procedure bij Rechtbank

Indiená uw vordering niet in het incassotraject wordt voldaan, zal betaling van de vordering in rechte dienen te worden afgedwongen. U beslist op basis van een advies van de incassospecialist en/of jurist of u de vordering staakt of een juridische procedure aanhangig maakt.

Meer informatie over de te volgen procedure en andere mogelijkheden lichten wij u graag in een persoonlijk gesprek toe.

Voor informatie bel 026-3684 856 of e-mail naar jurist@incassocompany.com

 

INCASSO COMPANY

Postbus 5050

6802 EB Arnhem

Telefoon: 026-3794419

Fax: 026-8450065

E-mail: info@incassocompany.com